skip to content »

zrazo.moscowtorex.ru

Xxx sms

Xxx sms-6

Díky tomu, že informace o jednotlivých fragmentech dlouhé zprávy je třeba zapsat do hlavičky, je délka textu jednoho fragmentu spojovatelné zprávy omezena na 153 znaků (při 7bitovém kódování).Dlouhé SMS se mohou skládat v principu z maximálně 255 fragmentů, mobilní zařízení v praxi však podporují zhruba 6–8 fragmentů.

Xxx sms-68Xxx sms-4Xxx sms-24

Jelikož se standardně používá 7bitové kódování ve znakové sadě GSM 03.38, odpovídá tomu 160 znaků.Krátké textové zprávy se využívají pro zasílání informací a vzájemné dorozumívání mezi uživateli mobilních sítí GSM.Telekomunikační operátor Telefónica O také umožňuje zasílání SMS z pevné linky na mobilní telefon. V takovém případě je SMS strojovým hlasem dvakrát přečtena, pokud má uživatel klasickou pevnou linku.Později byl tento druh SMS předplatného provozovatelem erotické linky zrušen.Pro použití Premium Rate SMS existují přísná pravidla.Obyvatelé České republiky jsou v užívání SMS velmi zběhlí a stále je trend takový, že každým rokem vzroste objem poslaných SMS.

Může za to především přijatelně nízká cena za jednu odeslanou SMS v kombinaci s tím, že 160 znaků bývá dostačující objem pro komunikaci.

Příkladem komerčního využít SMS zprávy bylo například zvláštní předplatné erotické linky.

Odesláním zpoplatněné textové zprávy s klíčovým slovem došlo automaticky k aktivaci přístupu na místní telefonní číslo ve tvaru 2xx xxx xxx.

Mezi nejznámější firmy, které poskytují třetím subjektům komerční SMS, v roce 2007 patří Comgate a Axima nebo firmy specializující se na mobilní marketing, kde PR SMS jsou součástí marketingového mixu připraveného kampani na míru.

Provize pro zadavatele, v řádu několika desítek procent z ceny SMS, jsou součástí smluv s realizátorem kampaně.

V průběhu marketingové akce „Děkujeme, jste jedničky“ firmy T-Mobile, kdy 20. srpna 2005 byly SMS ze sítě T-Mobile naprosto zdarma prošlo jenom z této sítě 50,6 milionů SMS a v neděli 21. Nejvíce úspěšnou službou Premium SMS se ukázalo hlasování do první řady soutěže Česko hledá Super Star, kdy byl provoz srovnatelný se silvestrovským zatížením. Mobilní operátoři poskytují svým zákazníkům možnost zaslat bezplatně omezenou či neomezenou textovou zprávu do své vlastní sítě.